Media

Je wordt door een journalist gebeld. Er speelt iets in de sector. De media wil graag jouw reactie als ondernemer. Welke impact heeft de situatie op jouw bedrijf? Wat vind je van een besluit? Of ze vanmiddag kunnen komen voor een opname. Misschien is dit een herkenbare situatie. Het is belangrijk dat je dan niet direct reageert. Zo voorkom je dat je spijt krijgt van jouw eerste reactie. 

Radio, televisie, de kranten en opiniebladen vormen bij elkaar wellicht de meest uitdagende groep om het verhaal van de glastuinbouw aan te vertellen. Bij contact met de media bestaat de ontvanger van de informatie vaak slechts uit één persoon, maar met daarachter een publiek van duizenden, honderdduizenden of soms zelfs een miljoen lezers, kijkers en luisteraars in binnen-, maar ook buitenland. Dat vereist een goede voorbereiding en een uitgebalanceerd en krachtig verhaal.

Journalisten benaderen de glastuinbouw doorgaans met een specifieke vraag of afgebakend onderwerp. Ze hebben zich al enigszins verdiept in het onderwerp en hebben in meer of mindere mate kennis van de problematiek of de discussie. 

Transitie
Op gebied van arbeid, energie, water en plantgezondheid bevindt de glastuinbouw zich in een transitiefase. Dat betekent dat nog niet alles goed gaat, dat de doelstellingen nog niet zijn gehaald, maar dat wel met veel motivatie wordt gewerkt om de door de sector geformuleerde ambities binnen de gestelde termijn te realiseren.

Het zijn vaak de incidenten waarmee journalisten telers willen confronteren. Focus dan altijd op de weg die jouw bedrijf heeft ingeslagen. Blijven benadrukken dat het in het belang is van de omgeving, van ons land, van de aarde en dus ook van de teeltbedrijven om volop in te zetten op duurzaamheid. Duurzaamheid op alle vlakken van de glastuinbouw! Het verhaal van de sector aan de media is in grote lijnen: de focus ligt op een duurzame toekomst, op een gezonde aardbol en een gelukkige en gezonde bevolking, op de transitie om die doelen te realiseren.

Statements
Zoals gezegd spitst het contact met de media zich vaak toe op een specifiek onderwerp of dossier. De specifieke hoofdstukken van het verhaal van de sector zijn door Glastuinbouw Nederland verwoord in statements over uiteenlopende onderwerpen. Dat zijn reacties van de sector op kritische persvragen over: 

  • De kwaliteit van het oppervlaktewater
  • Het gebruik van goed gietwater
  • De inzet van gewasbeschermingsmiddelen
  • De inzet van internationale werknemers
  • De huisvesting van internationale werknemers
  • Het energieverbruik in de kas
  • De maatschappelijke relevantie van de sector

Die reacties zijn beschikbaar voor de leden van Glastuinbouw Nederland.

Krijg je een verzoek van een journalist? Vraag dan altijd 10 minuten bedenktijd. Zoek afstemming met team Communicatie van Glastuinbouw Nederland of jouw regiocoördinator of netwerkcoördinator. Ga met deze tips en materialen aan de slag.