Lokale politiek

Steeds meer gemeenten werken aan een groene en gezonde samenleving. Gezondheid en welzijn van inwoners, het klimaatbestendig maken van steden en het vergroten van de biodiversiteit zijn hiervoor belangrijke redenen. De glastuinbouw levert daarin een belangrijke bijdrage.

Met de producten uit de glastuinbouw kunnen inwoners op een gezonde manier oud worden. Bloemen, planten, groenten en fruit zijn goed voor de gezondheid, verminderen stress en eenzaamheid.

Meer beweging en interactie
Kinderen worden door een groene woonomgeving meer gestimuleerd tot lichaamsbeweging. Ze spelen meer buiten en dat heeft een positief effect op hun motorische ontwikkeling. Ook ouderen bewegen meer in een groene omgeving. Tegelijkertijd stimuleert groen de sociale interactie en gaat het eenzaamheid tegen.

Verkoeling door groen
Groen - bomen, struiken en planten - kan de stad ook beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Groen koelt door beperking van instraling en door verdamping van water. Groen houdt veel minder warmte vast dan stenen. Voordelen die van groot belang zijn voor de afkoeling van steden. Bovendien koelt het in de nacht beter af waardoor hittestress bij mensen wordt voorkomen.

Duurzame woonwijken
Innovaties op het gebied van water en energie dragen bij aan de klimaattransitie van gemeenten. Zo zijn de waterbassins bij kassen voorzien van technieken (Rainlevelr) die helpen om regenwater op te vangen. Zo kan wateroverlast in woonwijken worden voorkomen. Aan de energietransitie werkt de glastuinbouw hard door te investeren in LED, aardwarmte, restwarmte en warmtenetten. De warmtenetten kunnen ook woonhuizen en gebouwen in de toekomst voorzien van duurzame warmte.

Ga aan de slag!
Raadsleden en wethouders komen graag op bezoek. Nodig ze uit op jouw bedrijf voor een werkbezoek. Ga met ze in gesprek over de ontwikkelingen en uitdagingen. Gebruik de tips en materialen zodat je de sector en jouw bedrijf goed op de kaart zet.