Werknemers

Jouw werknemers zijn belangrijke ambassadeurs van de glastuinbouw. Zij kozen bewust voor een baan waarmee ze een bijdrage leveren aan een groene en gezonde samenleving. Vanuit hun ervaring vertellen zij mooie en positieve verhalen over jouw bedrijf en de sector. Of toch niet? Hoogste tijd om dat te veranderen.

 

Elk glastuinbouwbedrijf is uiteraard groter dan de werkplek van een individuele werknemer. Maar hoeveel krijgen zij daadwerkelijk te zien van het bedrijf? Wat krijgen zij mee van de diverse disciplines binnen het bedrijf? In hoeverre zijn werknemers op de hoogte van de laatste innovaties, van de energietransitie, de zorg om goed gietwater en schoon oppervlaktewater? Het eigen personeel is wellicht het meest voor de hand liggende publiek om het verhaal van de glastuinbouw te vertellen. Trotse werknemers zijn ambassadeur van het bedrijf en daarmee ook van de gehele glastuinbouwsector.

Bedrijfswandeling
Door met een medewerker of groep van medewerkers structureel door het bedrijf te lopen, wordt het verhaal van de glastuinbouw van nu en van de toekomst bijna vanzelf uitgerold. Een verhaal dat kan worden verteld door de ondernemer en/of de bedrijfsleider, maar in grotere bedrijven zeker ook met inbreng van de diverse specialisten op gebied van biologie, water, energie, arbeid, of logistiek. Met elkaar heeft de primaire sector immers een ‘publiek’ van ongeveer 100.000 werknemers. Samen vormen zij een belangrijke basis om de ambities van de sector over het land te verspreiden. Dan is het wel belangrijk dat zij het gehele verhaal kennen. 

Duurzaam en innovatief
Telers houden in hun kassen heel goed rekening met de gezondheid van mens en natuur. Innovaties in de kas zijn er op gericht om schoner en energiezuiniger te produceren, met respect voor de aarde, met zo weinig mogelijk grondstoffen en met aandacht voor goede arbeidsomstandigheden. De innovaties dragen ook bij aan de verduurzaming van de omgeving. Waterbassins zijn voorzien van technieken om regenwater op te vangen en wateroverlast in woonwijken te voorkomen. Ook werkt de glastuinbouw hard aan de energietransitie. Daardoor kunnen kassen in de toekomst ook woonhuizen en gebouwen verwarmen. Zo zorgt de glastuinbouw enerzijds voor droge en anderzijds ook voor war-me voeten voor de mensen in de omgeving.

Gezondheid en geluk
Vergeet ook niet het verhaal achter die paprika’s in de doos of kleinverpakking, de bossen rozen in de emmers of potplanten in de trays. Bloemen, planten, groenten en fruit zorgen voor gezondheid en geluk. Een groene woon-, werk- en leefomgeving heeft een positief effect op het levensgeluk van mensen. We zijn productiever en gelukkiger in een groene omgeving. Patiënten in het ziekenhuis herstellen sneller in een kamer met kamerplanten. Bloemen sieren de belangrijkste momenten in ons leven, kleuren onze dagelijkse omgeving en stimuleren sociaal gedrag. Gezonde voeding draagt ook bij aan ons levensgeluk. Verse groenten en vers fruit zijn belangrijk om overgewicht bij jong en oud tegen te gaan. Bovendien zijn groente en fruit essentieel in de strijd tegen diverse welvaartsziekten. Voldoende verse groenten en vers fruit zorgen voor een betere conditie.

Ga aan de slag!
Hoe stimuleer je werknemers verhalen te vertellen over hun ervaringen in de kas? Ga met deze tips en materialen aan de slag en laat zien wat jouw product en bedrijf de maatschappij te bieden heeft. Zo kunnen we deze ambassadeurs in hun kracht zetten.