Media

Q&A over de glastuinbouw
Wie de gesprekspartner ook is, er kunnen altijd kritische en soms lastige vragen worden gesteld over de glastuinbouw. Met deze veelgestelde vragen en antwoorden over actuele thema’s in de glastuinbouw kun je het gesprek goed ingaan.

Download

Foto's glastuinbouw om te delen met de pers

Kas buiten langs water
Bronvermelding: Fotostudio GJ Vlekke

Download
Kas binnen met potplantenteelt
Bronvermelding: Fotostudio GJ Vlekke

Download
Kas binnen met transportband
Bronvermelding: Fotostudio GJ Vlekke

Download
Arbeid in de kas met groenteteelt
Bronvermelding: Fotostudio GJ Vlekke

Download
Arbeid in de kas met sierteelt
Bronvermelding: Fotostudio GJ Vlekke

Download