Onderwijs & Jeugd

Praatplaten
Acht leuke praatplaten om leerlingen meer inzicht te geven in o.a. de groei van planten en bestuivers.

Klik hier

Bedankt voor het downloaden van:
Praatplaten

We zijn benieuwd of de inhoud van het document aansluit bij je activiteit. Mogen wij contact met je opnemen over je ervaringen?

Presentatie 'Welkom in de kas'
Gebruik de PowerPoint-presentatie 'Welkom in de kas’ bij het vertellen van jouw verhaal aan schoolkinderen. In de notities van de slides staat een toelichting.

Download

Bedankt voor het downloaden van:
Presentatie 'Welkom in de kas'

We zijn benieuwd of de inhoud van het document aansluit bij je activiteit. Mogen wij contact met je opnemen over je ervaringen?

Groentevariatierad
Met het groentevariatierad leren kinderen spelenderwijs meer verschillende (kleuren) groente eten. Download het rad, verzamel de materialen en ga aan de slag.

Klik hier

Bedankt voor het downloaden van:
Groentevariatierad

We zijn benieuwd of de inhoud van het document aansluit bij je activiteit. Mogen wij contact met je opnemen over je ervaringen?

Q&A over de glastuinbouw
Wie de gesprekspartner ook is, er kunnen altijd kritische en soms lastige vragen worden gesteld over de glastuinbouw. Met deze veelgestelde vragen en antwoorden over actuele thema’s in de glastuinbouw kun je het gesprek goed ingaan.

Download

Bedankt voor het downloaden van:
Q&A over de glastuinbouw

We zijn benieuwd of de inhoud van het document aansluit bij je activiteit. Mogen wij contact met je opnemen over je ervaringen?

Glastuinbouw Quiz
Tien vragen over de glastuinbouw in de vorm van een quiz om te doen met een (kleine) groep scholieren op je bedrijf.

Download

Bedankt voor het downloaden van:
Glastuinbouw Quiz

We zijn benieuwd of de inhoud van het document aansluit bij je activiteit. Mogen wij contact met je opnemen over je ervaringen?

Mag ik je wat vragen over de toolkit?