Onderwijs & Jeugd

Praatplaten
Acht leuke praatplaten om leerlingen meer inzicht te geven in o.a. de groei van planten en bestuivers.

Klik hier
Presentatie 'Welkom in de kas'
Gebruik de PowerPoint-presentatie 'Welkom in de kas’ bij het vertellen van jouw verhaal aan schoolkinderen. In de notities van de slides staat een toelichting.

Download
Groentevariatierad
Met het groentevariatierad leren kinderen spelenderwijs meer verschillende (kleuren) groente eten. Download het rad, verzamel de materialen en ga aan de slag.

Klik hier